Namibia
vandag is :

Marc De Borger

Baie dankie vir jou besoek

824.268 km² groot (pakweg 27 x België) met 2,2 miljoen inwoners. Gelegen aan de Atlantische Oceaan, ten Noorden van Zuid-Afrika, ten Zuiden van Angola en ten Westen van Botswana.

Verschillende biomen, waaronder woestijn (Namib, Kalahari), halfwoestijn, savanne en wetlands.

Aankomst in Namibië . Per vliegtuig vanuit Zuid-Afrika, of er is een dagelijkse rechtstreekse vlucht vanuit Frankfurt. De aankomst op de Hosea Kutako International Airport van de hoofdstad Windhoek is door een poort een andere wereld binnenlopen. Geen kille drukke afgesloten terminal. Lekker gezellig vanuit het vliegtuig over het tarmac naar het luchthavengebouw wandelen, ondertussen genietend van de opgaande zon en de aangename Afrikaanse warmte.

Het klimaat van Namibië

 

Namibië is een land gelegen in het zuiden van Afrika. Het land grenst aan Zuid-Afrika, Botswana, Zambia en Angola en ligt aan de Atlantische Oceaan. Namibië kent een aantal complexe ecosystemen die mede te danken zijn aan de drie klimaten die hun invloed uitoefenen op het landschap van Namibië. Het grootste deel van Namibië kent een woestijnklimaat. Het westen, noordwesten, zuiden en de westelijke helft van centraal Namibië kennen een warm woestijnklimaat (type BWh volgens de klimaatclassificatie van Köppen).

Het zuidwestelijke kustgebied kent een koud woestijnklimaat (type BWk);

het noorden, noordoosten, oosten en zuidoosten van Namibië hebben een warm steppeklimaat (type BSh).

Hadleycel

In Namibië vind je de oudste woestijn ter wereld: de Namib woestijn. Redelijk uniek aan deze woestijn is dat hij meteen aan de kust begint. Dat juist dit deel van Namibië zo droog is komt vanwege de Hadleycel die zorgt voor een sterke droge stroming in zuidwaartse richting naar Namibië. Ongeveer ter hoogte van de dertigste breedtegraad zorgt deze sterke verticale stroming voor een redelijk constant hogedrukgebied waarbij relatief koele lucht vanuit de atmosfeer naar beneden daalt. Dit zorgt ervoor dat vooral in het zuidwesten de temperatuur wat getemperd wordt. Dit is de reden waarom juist dit gebied niet de temperatuurscriteria haalt om van een warm woestijnklimaat te spreken.

Neerslag

Namibië kent in het woestijngebied vrijwel permanente droogte. Vooral in de Namib woestijn blijft de totale neerslagsom vaak beperkt tot slechts tien tot twintig millimeter op jaarbasis. Het verloop van de neerslag is erg grillig. Wanneer en hoeveel er valt is vrij lastig te voorspellen. De kans is het grootste in de periode november tot en met maart. In die periode is er in het minder droge oostelijke deel van Namibië sprake van een natter seizoen. Vooral in het noordoosten is er sprake van een serieus natter seizoen, waarbij de totale hoeveelheid neerslag binnen een maand op kan lopen tot boven de tweehonderd millimeter.

 

Temperaturen

De maximumtemperaturen variëren van 26 tot 36 graden in het noordoosten tot ‘slechts’ 20 tot 25 graden in het koelere zuidwesten. ‘s Nachts kan het kwik landinwaarts tot rond het vriespunt dalen in de winter. De winterperiode loopt van juni tot en met augustus. Dit is in Namibië de koelste periode. In de zomer zijn er verspreid over het land minder verschillen in de minimumtemperaturen te vinden. Het kwik daalt in de zomer naar ongeveer tien tot twintig graden aan het einde van de nacht.

 

Marc De Borger ©